okuruvod3.jpg

ADOPCE STROMU

 

V rámci revitalizace městského parku nabízí město Znojmo všem svým obyvatelům, spolkům, školám, institucím i firmám možnost aktivně se podílet na revitalizaci a to formou adopce jednotlivých stromů. Všichni zúčastnění tak mohou vyjádřit svůj vztah k městu, ve kterém žijí, životnímu prostředí a zároveň přenechat odkaz budoucím generacím.

 

Za symbolickou částku 1000 Kč obdrží dárce certifikát o adopci stromu a přímo u stromu bude osazena pamětní tabulka se jménem dárce. Dárce má také možnost aktivně se zúčastnit výsadby „svého“ stromu. Jedna osoba/instituce/škola/firma bude moci „adoptovat“ vždy jen jeden strom.

 

V rámci revitalizace Střední části parku se v roce 2013 adoptovalo 51 stromů. Při revitalizaci první části Dolní parku v roce 2014 se adoptovalo 45 nově vysázených plus 15 stávajících stromů. Další adopce proběhla začátkem května 2016 v rámci revitalizace navazující části Dolního parku. Při této adopci bylo během jediného dne adoptováno celkem 112 stromů (85 nově vysazovaných a 27 stávajících stromů).  Poslední adopce se uskutečnila v roce 2018, a to v rámci revitalizace tzv. parku Kolonka, kde bylo adoptováno celkem 43 stromů.

 

V adopci budeme pokračovat v dalších etapách revitalizace parku. Budeme se těšit na váš zájem.

 

 

Adopce_strom_2.jpg

 

 

051.jpg

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

telefon:
+420 515 216 339