okuruvod3.jpg

MAPOVÝ SERVER - TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Existuje soupis nebo mapa města s vyznačením všech míst, kde se nachází kontejnery na třídění odpadu? Kde lze vyčíst, zda je na daném místě pouze kontejner na papír nebo i na kovy či na textil? S těmito dotazy pomůže veřejnosti Mapový server města Znojma. Je přístupný na webu města a poskytuje praktické informace z Geografického informačního systému (dále jen GIS).

 

A právě mezi nimi jsou„schované“ například i informace o tom, kde nejblíže svému domovu najdou občané Znojma místo pro sběr tříděného odpadu. Stačí nahlédnout do jednoho z mapových projektů, který GIS nabízí, nazvaného Katastrální mapa – informativní charakter.

 

Návod, jak se v Mapovém serveru pohybovat a jak najít mapu kontejnerů, je k dispozici v příloze ke stažení.

 

Jak se na serveru správně orientovat?

Odkaz na Mapový server je umístěný přímo na úvodní stránce webu města (www.znojmocity.cz) v sekci Praktické odkazy (nalevo). Proklik přesměruje na úvodní stránku Mapového serveru a jako první je zde zařazený projekt Katastrální mapa – informativní charakter. Ten obsahuje správní rozdělení ORP – obcí s rozšířenou působností, topografický podklad, ortofotomapy, katastrální mapy nebo názvy ulic a také je zde možnost najít rozmístění kontejnerů na tříděný odpad.

 

Mapu lze přiblížit na kteroukoli část Znojma. Pro lepší orientaci je vhodnější si spustit mapový podklad (zakliknout vrstvu) ortofoto, mapa se překreslí na letecký snímek města. Dále si v sekci vrstev už každý zvolí, co ho zajímá a co hledá.

 

Pokud má tedy občan zájem zjistit, kde je nejbližší místo pro sběr tříděného odpadu, zatrhne si v nabídce vrstev (napravo) vrstvu Odpady-kontejnerové stání. Kliknutím na jednotlivé grafy se rozbalí v pravém okně informace o tom, jaké kontejnery se na daném místě nachází. Pro zobrazení informací je nutné mít aktivní (zakliknout) ikonu „i“ (v levém horním rohu mapového okna).

 

Ovládání je intuitivní, uživatel si aktivuje dle potřeby další vrstvy, které chce zobrazit, a to například správní rozdělení a v něm názvy ulic (lze i čísla orientační), v nabídce ortofoto pak může vidět snímky za různá časová období a jiné. Tipy pro ovládání Mapového serveru najde každý i v nápovědě na serveru (ikona „?“ v pravém horním rohu mapového okna) nebo v přiloženém komentovaném návodu.

 

Geografický informační systém (dále jen GIS) je počítačový systém, který umožňuje ukládat, spravovat a analyzovat prostorová (nebo geografická) data, tedy ta data, kde jsou zaznamenány jak vlastní údaje o objektech, tak údaje o jejich poloze. Jde o službu, kterou Městský úřad poskytuje veřejnosti již řadu let. Kdokoli zde má možnost nahlédnout do různých projektů. Nejčastěji využívaný projekt je Katastrální mapa – informativní charakter. Mapový server využívá mapové podklady z různých zdrojů a od různých poskytovatelů. Data jsou zobrazována jako vrstvy.  Data GISu poskytují uživatelům, správním orgánům i veřejnosti ucelený pohled na správní území. Dalšími dostupnými projekty na mapovém serveru města Znojma jsou Honitby, Vinobraní, ÚAP, Územní plány, Pocitová mapa.

 

Mapový server - návod

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

telefon:
+420 515 216 339